ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός

Πληροφορίες: Κουντουριώτου

Τηλέφωνα: 22953 20334

Fax:           22953 20328

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93),

2) τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/01-02-95),

3) τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

4) Το Ν. 3861/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»

5) Το Ν. 3852/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6) Της εγκυκλίου Π1/1280/31-07-2012 περί Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013

7) την με αριθ.75/2013 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.

8) την με αριθ.261/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης

9) την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 25145/22-10-2013)

 

Την Επαναδημοπράτηση του Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 18/11/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 121.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 27.830,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 148.830,00€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 23%

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή 7.441,50€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 15/11/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 331 επισκέπτες και κανένα μέλος