ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Πρόσληψης  εννέα (9)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  του  Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης

Ανακοινώνει

 

Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.


Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Φειδιππίδου αριθ. 22Β και ειδικότερα στην υπηρεσία  (προσωπικού,  αρμόδιος κ Κατσιαούνου Ευαγγελία) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ή στα αρμόδια γραφεία των ΔΗΜΩΝ

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 215 guests και κανένα μέλος