ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και 410/95 για την εκτέλεση του έργου:

«Μίσθωση μηχανικών πρεσσών (Ασκληπιείο Βούλας – Α΄ πλαζ Βούλας)»

Προϋπολογισμού: 63.025,21€ και ΦΠΑ: 11.974,79 ευρώ.

Συνολικής δαπάνης: 75.000,00ευρω.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου και έχει εγκεκριμένη πίστωση 75.000,οο€ για το έτος 2008.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2/7/08, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ. στο Δήμο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα). Πληροφορίες στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Βούλας, στο τηλ.210-9657126 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 – 1.30μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Συνεταιρισμοί.

3. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τα προσόντα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσόν των 3.750,00 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο φύλλο της εφημερίδας, ή στο Δήμο.


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 176 guests και κανένα μέλος