ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ


Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Βούλας για το έτος 2008.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 17 Ιουνίου του 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή τ.κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρο0σώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο φύλλο της εφημερίδας ή στον Δήμο.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 144 guests και κανένα μέλος