ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΛ6-5Υ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γραφείο Προμηθειών  

Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ      

Πληροφ. : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110       

FAX : 210 6624963  

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Kορωπί: 24-09-2013

Αρ. Πρωτ.         : 22306

13PROC001632913 2013-09-25

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Διακηρύττει ότι θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «Υποστήριξη διοικητικών & οικονομικών προγραμμάτων 2013».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.

Η εργασία θα εκτελείται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Η παροχή Υπηρεσίας αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 9 Οκτωβρίου ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 10 Οκτωβρίου 2013 ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 10 Οκτωβρίου 2013 ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 28.455,28 € πλέον ΦΠΑ 23%. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 172 επισκέπτες και κανένα μέλος