ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΛ6-1ΟΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γραφείο Προμηθειών             

Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ    

Πληροφορίες : Ζαφειρία Μιχαλοπούλου            

Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110       

FAX : 210 6624963               

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Kορωπί:  06-08-2013

Αρ. Πρωτ.:  18915

13PROC001573691 2013-08-07       

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.

Η εργασία θα εκτελείται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων και των κτιρίων της αποθήκης  του Δήμου.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται  αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 02 Σεπτεμβρίου ώρα 15:00.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 03 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα λήξης 08:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.270,00€. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 63.500,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων). Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας του  διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 151 guests και κανένα μέλος