ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             Σπάτα   30 - 07 – 2013
Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 35
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ ΣΠΑΤΩΝ)
Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Σπάτων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 1ου ΓΕΛ Σπάτων, στις 3/09/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη (Τρίτη 3/09/13 και ώρα 12:30). Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι         ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του σχολείου (τηλέφωνο 2106632307) κάθε Τρίτη, από 09:00 έως 13:00, από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο των όρων του διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μάρκου Χρήστος
Δήμαρχος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 173 επισκέπτες και κανένα μέλος