ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                       Σπάτα 19/7/2013ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 28683                                                                                                              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει: Eπαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.864,20 € . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 31/7/2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00 €.Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης και των προγενέστερων βαρύνουν τον ανάδοχο.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www. Spata-artemis.gr» και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 267 επισκέπτες και κανένα μέλος