Κερατέα, 05-07-2013

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κτηματογραφική αποτύπωση - Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας - Υδραυλική μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ‘Σπηλιά Ζέζα’ και ‘Αγιασμόθι’ ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

  1. 1.Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
  2. 2.Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
  3. 3.Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.

Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 116 επισκέπτες και κανένα μέλος