ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

01/07/2013

Αρ. πρωτ. 20553

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού Προμήθειας τροφίμων

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας τροφίμων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 160.015,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% & 13%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημαρχείο Παλλήνης, την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπέυθυνοι κ. Κακουλάκη - κ. Σπηλιοπούλου, τηλ. 210 6604.617, Φαξ. 210 6604.615.

Ο Δήμαρχος Αθαν. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 190 επισκέπτες και κανένα μέλος