ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα 3/7/2013

Αρ. Πρωτ.: 28010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηηρύσει:

Την διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά που θα προκύπτει επί του συνόλου των προσφερομένων εργασιών (συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαιτούμενων ανταλλακτικων) για δε τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση επί τοις εκατό επι της αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργασίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 75.500,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 30/7/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 3.775,00€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνβουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200).

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Αντ. Μάρκου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 131 επισκέπτες και κανένα μέλος