ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα 4/7/2013

Αρ. Πρωτ. 28197

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε ευρώ για τη συντήρηση καθαρισμό και στεγάνωση δεξαμενής υδροδότησης ΑΡΑΒΑ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.884,20€

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 16/7/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Αντ. Μάρκου


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 209 επισκέπτες και κανένα μέλος