ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 11/6/13
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 5775/13
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Πληροφορίες: Τηλ. 22993/20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εχοντας υπόψη:

a) To άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4329/5.3.2013 έγγραφο της Δ.Π.Σ. - Υ.Πε.Κ.Α.

γ) την υπ’ αριθ. 173/5.6.2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης.

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας “Θυμάρι” της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου μας, για τα τμήματα και μόνο που αναφέρονται στο (γ) σχετικό, όπως προσδιορίζονται στα σχετικά σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1.000, να λάβουν γνώση της πολεοδομικής μελέτης και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους.

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου μας και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες των Αθηνών.

Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Παλαιάς Φώκαιας. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων - ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής Αναστάσιος Παπαϊωάννου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 318 επισκέπτες και κανένα μέλος