ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29/5/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.21459

                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -ΚΑΠΗ, κ.λπ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΚΑΠΗ, κ.λπ. Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1) 100.889,68 € το οποίο αφορά το Δήμο και 2) 6.988,86€ το οποίο αφορά το Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 21/6/2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 5.044,49 € ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που θα προσφερθεί.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr.

(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 179 guests και κανένα μέλος