ΑΔΑ: ΒΕΝ8ΩΛΝ-ΓΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 17.5.2013
Αρ. Πρωτ. 8583
 
ΕΡΓΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 39.237,00 (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.237,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 12.6.2013, ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% του συνολικού προϋπολογισμού της υπ. αριθμ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στην υπ. αριθ. 9/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσοφορά είναι μέχρι την 30.1.2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 22990 2076, από τον αρμόδιο υπάλληλο, και στη φαξ 22990 24009, διεύθυνση Θ. Σκοπελίτη 1 Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19003.

Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 403 επισκέπτες και κανένα μέλος