ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα   22 /5/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:   20297

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή   για την υπηρεσία : «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 76.017,69 € .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, την 31/5/2012 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:30΄ π.μ.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης , ήτοι 3.800,88€ .

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος: Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 177 επισκέπτες και κανένα μέλος