ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 7046/13
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδιικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
- Την από 12/03/2010, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής Β’ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού» στην περιοχή του λόφου Σφενδόνης.
 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής του λόφου Σφενδόνης παραλίας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (τίτλους ιδιοκτησίας, μερίδες ιδιοκτήτη τώρα και προ ‘82, τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα κλπ.) στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευεταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ειδικό έντυπο για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτήτη θα χορηγείται από τον οικείο Δήμο.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 411 επισκέπτες και κανένα μέλος