ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 10/4/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.15313
                                                  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών από την Περιφέρεια Αττικής   για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 529.654,00 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 28/5/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 21.531,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 521 επισκέπτες και κανένα μέλος