ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Παλλήνη 29/4/2013
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                     Αρ. Πρωτ. 318
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - 2013 ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. », με κριτήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 102.815,70 Ευρώ με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, την 31η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 11:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 5.140,78€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα τηλ: 210.6619937, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 120 επισκέπτες και κανένα μέλος