ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα……10/4/2013….
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.15313
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης του είδους σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών από την Περιφέρεια Αττικής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 529.654,00 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 28/8/2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 21.531,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα …10/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. πρωτ.:..15313
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200 ΠΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Fax : 210-6630163 «ΕΒΔΟΜΗ»
FAX: 210-9658949
ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το Σάββατο 13/04/2013.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 45 guests και κανένα μέλος