ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
Σπάτα……5/4/2013….
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.14816
 
 
                                                  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
 
Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
                            συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.768,88 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 11/4/2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
             Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200). Επίσης η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στη ιστοσελίδα του Δήμου “www.spata-artemis.gr”.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Σπάτα …5/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                          Αρ. πρωτ.:..14816
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                               ΠΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Fax : 210-6630163                                                           «ΕΒΔΟΜΗ»      
                                                                                FAX: 210-9658949
                                                                                      
                                                                                            
                                                                                          
 
 
ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
 
 
 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας το Σάββατο 6/4/2013.
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Σπάτα 5/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                         Αρ. πρωτ.:14816
Βασαιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                                                ΠΡΟΣ: 1)Τον ΕΟΜΜΕΧ
Fax : 210-6630163                                                           Ξενίας 16 , Αθήνα
                                                                                             FAX: 210   7715025
                                                                                      2) Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό
                                                                                           Επιμελητήριο
                                                                                            Ακαδημίας 7, Αθήνα
                                                                                           FAX 210 3616464
 
 
ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
 
 
 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Σπάτα 5/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                           Αρ. πρωτ.:..14816
Βασιλ. Παύλου & Φλέμιγκ
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 210-6632200                               ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ &
Fax : 210-6630163                                           ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
                                                                                  FAX: 22940 88007
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                            
 
 
ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
 
 
 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένως, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
 
προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
 
 
 
 
 
                                      
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 381 επισκέπτες και κανένα μέλος