ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα        

ΠΛΗΡ :ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    

ΤΗΛ : 2132020131,2132019955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   FAX : 2132020059                                                                                                    

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

 

Βούλα, 21-3-2013

Αριθ. Πρωτ.: 14120

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»

                           Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ THΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 82/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ.Δόμησης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»,προϋπολογισμού 20.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ),που αφορά 47 διαφορετικά είδη.

   Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασηςΕνιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων,του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 82/2012 και την με αρ. πρωτ. 58535/7-11-2012 σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ώρα 10.00 π.μ., και λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ. όπου αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 1.000,00.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου           καθημερινά   από 1/4/2013 μέχρι 10/4/2013 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 337 guests και κανένα μέλος