ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

               ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αριθμ. Πρωτ.: 4970/20-3-2013

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για

τη διαφάνεια και την ενίσχυση της

συμμετοχής του πολίτη του δήμου

Μαρκόπουλου Μεσογαίας, μέσω

έξυπνων εφαρμογών πολυκαναλικής

διαδραστικότητας

ΦΟΡΕΑΣ :

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΠΡΟΫΠΟΛ :

190.000,00€ με ΦΠΑ 23%

ΠΗΓΗ         :

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για τη «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη διαφάνεια και την ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, μέσω έξυπνων εφαρμογών πολυκαναλικής διαδραστικότητας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 190.000,00€ με ΦΠΑ 23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και τις λοιπές ερμηνευτικές διατάξεις.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο πρωτόκολλο του Δήμου είναι η 29-04-2013 και ώρα 14:00μ.μ. και ενώπιων της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η 30-04-2013 ώρα 11:00π.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 30η Απριλίου 2013 και ώρα 11:00πμ. στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

                  Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό του 5% τού συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 9.500,00 € και υποβάλλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

                  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22990-20155 αρμόδιο υπάλληλος κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 177 επισκέπτες και κανένα μέλος