ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α.Μ.: 03/2013

Πηγή: ΣΑΤΑ

Κ.Α.: 15.7326.0004

Χρήση: 2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου:6594


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προϋπ. 111.477 € (με Φ.Π.Α. 23 %)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


O Δήμος Παλλήνης διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 779 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ [γηπεδο ποδοσφαίρου] Προϋπολογισμού Δαπάνης 111.477 € (με ΦΠΑ 23 %)


Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2, 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 09/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της T.Y. Δήμου Παλλήνης στην οδό Ιθάκης 12 ΤΚ 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.811 ευρώ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παλλήνης

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2106604723 και fax 2106604643.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το έτος 2013. Προκαταβολή δεν θα δοθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αθανάσιος Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 407 επισκέπτες και κανένα μέλος