ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Σπάτα 13.6.2012

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ            Αρ. Πρ. 18694

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει

Τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για το κόστος εκάστης εργασίας που περιγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς επί του συνόλου των προσφερομένων εργασιών (συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαιτούμενων ανταλλακτικών) και για δε τις εργασίες και ανγταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση επί τοις εκατό επί της αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση της εργασίας «συντήρηση και επισκευή των μηχανικών μερών (πλαισίων) φορτηγών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος έτους 2012», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 188.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασιλ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειεας Διαγωνισμού, την 27/6/2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30π.μ. έως 11π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 9.400,00ευρώ.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20 ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 272 επισκέπτες και κανένα μέλος