ΑΔΑ : B440ΩΛ6-ΗΛΓ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                        Κορωπί 05 Μαρτίου 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        Αριθμ. Πρωτ. : 4044

 

Ταχ. Δ/νση : Βασ . Κωνσταντίνου 47

Ταχ. Κώδικας : 194 00 Κορωπί

Φαξ : 2106624963

Πληροφορίες : Μωραΐτη Κ.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου & φωτοτυπικού χαρτιού».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 24.352,02 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή και για ένα από τα επί μέρους δύο τμήματα αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294 εσωτ. 163.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 655 επισκέπτες και κανένα μέλος