ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δ.Σ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

138/06-06-2011

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. –Το με αρ.πρωτ.27118/17-05-2011 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. –Την υπ’αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. - Την υπ’αριθμ. 28/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

4. – Την πρόταση του Προέδρου.

5. –Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.3852(ΦΕΚ 87 Α’/10) και το άρθρο 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/30.6.2006) για:

 1. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους που αφορούν το έργο «Ανάπλαση-Πράσινο-Ποιότητα Ζωής» Δ.Ε. Βάρης όπως αυτές αναφέρονται στην κατωτέρω Τεχνική Έκθεση.

2. Το σύνολο της μελέτης όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την Διαβούλευση και περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια (Β.1, Α-β03, 0.11, 0.9, 0.8β, 0.8α, 0.7, 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, Σ.1. 0.12, 0.6, 0.5) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης.

 

Η Τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

 H μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα ζωής» εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης και στηρίχτηκε στην ερευνητική υποστήριξη του ΕΜΠ μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου». Η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει ως αντικείμενο την περιγραφή ανάπλασης δύο υπαρχουσών πλατειών στον Δήμο Βάρης και ένα δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, και ποδηλατοδρόμων, με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 Οι  περιοχές  μελέτης και αντίστοιχα εκτέλεσης του έργου εκτείνονται σε δύο πλατείες στον Δήμο Βάρης την πλατεία Βάρκιζας επιφάνειας 3.377,10 τμ και την πλατεία  Περσάκη επιφάνειας 1.073 τμ και σε ένα δίκτυο πεζοδρομήσεων και ποδηλατοδρόμων συνολικής επιφάνειας 17.900 τμ

 

 

Πλατεία Βάρκιζας

 Βασικός στόχος είναι να δοθεί ο χώρος από τα αυτοκίνητα στους πεζούς, το οποίο θα επιτευχθεί με δραστικό σχεδιασμό και ένα σύνολο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά όλη την περιοχή της Βάρκιζας. Αξίζει να αναφερθούμε στην δραστική σχεδιαστική αντιμετώπιση, που αναπλάθει με τρόπο δυναμικό τη διδόμενη επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα μειώνεται το πλάτος των προσκείμενων στην πλατεία δρόμων, η Θέμιδος από 6 μέτρα μειώνεται σε 3,20 μέτρα και μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ενώ η Απόλλωνος μειώνεται από 5,70 μέτρα επίσης σε 3,20 μέτρα και γίνεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Το υπόλοιπο τμήμα που οριοθετείται από τους δύο δρόμους και τώρα είναι άσφαλτος, πλακοστρώνεται μέχρι το Δυτικό όριο της Ποσειδώνος και δίδεται στην πλατεία. Πέραν του πλάτους των 3,20 μέτρων έχει προβλεφθεί διαφοροποίηση στην δαπεδόστρωση ώστε να ορίζεται μία ζώνη  κίνησης τουλάχιστον πλάτους  1,80  μέτρων  για  την διέλευση των πεζών εκατέρωθεν των δρόμων και προς την πλευρά των καταστημάτων. Επιτρέπεται η  πρόσβαση οχημάτων για τροφοδοσία με πρόβλεψη στάθμευσης, ενώ προβλέπονται περιορισμένοι χώροι σταθμεύσεις και θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Το υπάρχον παρτέρι στο δυτικό όριο της πλατείας μεγαλώνει σε έκταση, φυτεύεται με επιπρόσθετα δένδρα, επιχώνεται κατά δύο μέτρα ύψος για να δημιουργήσει νέο ορίζοντα θέας προς τη θάλασσα και καλύπτεται από  κηπευτικό χώμα και γκαζόν. Το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας αποτελεί μια ενιαία επιφάνεια κίνησης, περιπάτου, στάσης και αναψυχής χωρίς εμπόδια με ενιαίες κλίσεις. Οι χαράξεις αυτές δημιουργούν επί μέρους χώρους στάσης και στα όριά τους τοποθετούνται νέα καθιστικά και έναν άξονα κίνησης που τους διαχωρίζει και φωτίζεται αναλόγως. Στους επιμέρους χώρους που δημιουργούνται τοποθετούνται γραμμικά επιδαπέδια σιντριβάνια και αστικός εξοπλισμός. Οι χώροι αυτοί διαφοροποιούνται με υλικά δαπεδοστρώσεων που υποδεικνύουν και άλλου τύπου χρήση. Πίσω από το μεγάλο παρτέρι δίδεται μια λωρίδα στον ποδηλατόδρομο που ενώνει το τμήμα της Βάρκιζας με το παραλιακό μέτωπο. Στο ανατολικό όριο της πλατείας στο όριο της με την Ποσειδώνος δημιουργείται ένα καθιστικό που υποβαθμίζεται σε στάθμη κατά 50 εκ, από το φυσικό έδαφος, και λειτουργεί σαν φράγμα ήχου για την κίνηση της Λεωφόρου, καλύπτεται από βοτσαλωτό δάπεδο και φωτίζεται αναλόγως.

 

Στην πλατεία έχουν οργανωθεί οι παρακάτω χώροι:

 • Χώρος κύριου πρασίνου και αναψυχής με φύτευση στο δυτικό τμήμα της πλατείας με κεντρικό σημείο θέασης την θάλασσα.
 • Χώροι στάσης με ανεξάρτητα παγκάκια ή πεζούλια καθιστικών.
 • Χώρος στάσης και χαλάρωσης με υψομετρικές διαφορές υλικών και πρασίνου κοντά στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.
 • Περιοχές με νερό όπως πίδακες νερού  με αυτόματο σύστημα και εναλλαγή  χρωματισμού.
 • Κινήσεις πεζών περιμετρικά και εσωτερικά της πλατείας
 • Ποδηλατόδρομος που διασχίζει την πλατεία και την ενώνει με το παραλιακό μέτωπο.

 

Πλατεία Περσάκη

 Στόχος του σχεδιασμού είναι η χρήση και η προσπελασιμότητα της πλατείας από όλες τις κατηγορίες ατόμων. Έτσι προβλέπεται πρόσβαση στην πλατεία από τους περιμετρικούς δρόμους και σε όλες σχεδόν τις περιοχές με φυσικές ράμπες κλίσεως < 5 %. Ένα τμήμα της καλύπτεται από κηπευτικό χώμα για να δημιουργηθούν μεγαλύτερες επιφάνειες φύτευσης που οριοθετούνται από την εναλλαγή υλικού,  δημιουργώντας μικρές στάσεις και περιπάτους για τους επισκέπτες. Γίνεται  ενοποίηση της πλατείας με τους παρακείμενους δρόμους από το ίδιο υλικό επίστρωσης. Η Οδός Πριάπου και η Οδός Δήμητρας μετατρέπονται σε  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μ  που επιτρέπεται η χρήση τους από ΙΧ που εξυπηρετούν παρακείμενες ιδιοκτησίες. Επίσης στην Οδό Δήμητρας προβλέπεται λωρίδα οργανωμένης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

 

Στην πλατεία εκτός από τους χώρους πρασίνου έχουν οργανωθεί οι παρακάτω χώροι:

 • Χώροι στάσης με ανεξάρτητα  πεζούλια καθιστικών
 • Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων
 • Χώροι σχεδιασμένοι που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζάκια για την εξυπηρέτηση των γύρω καταστημάτων και να περιοριστεί η έκτασή τους.

 

 

Οδός Μουτούση (από Τριπτολέμου έως Βενέζη μήκους 530μ)

 Πρόκειται για δρόμο διπλής κατεύθυνσης με εκατέρωθεν παρόδια στάθμευση σε κάποια σημεία. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος εξακολουθεί να είναι διπλής κατεύθυνσης και δημιουργείται αμφίδρομος ποδηλατόδρομος 2 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, στον κόμβο που δημιουργείται από τις οδούς Μουτούση και Τριπτολέμου κατασκευάζεται μια νησίδα, η οποία οριοθετεί στα 3,5 μέτρα την κίνηση της κάθε κατεύθυνσης και διευκολύνει τη διάβαση των πεζών. Στη συνέχεια της οδού διαμορφώνεται αμφίδρομος ποδηλατόδρομος, πλάτους 2 μέτρων από τη μεριά του ρέματος, ενώ γίνεται ανάπλαση σε όλο το αδιαμόρφωτο κομμάτι κατά μήκους του ρέματος. Δημιουργείται, έτσι, ένας χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, και όχι μόνο, που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες (βόλτα με το ποδήλατο, περπάτημα κατά μήκος του ρέματος σε χώρο πρασίνου ή απλώς ξεκούραση με τη διαμόρφωση κατάλληλων καθιστικών). Στη συνέχεια και στο τμήμα της οδού μετά τη γέφυρα και μέχρι την οδό Κατσίκα, γίνεται αλλαγή του υλικού του οδοστρώματος και ο ποδηλάτης μοιράζεται το οδόστρωμα με το αυτοκίνητο. Αυτό συμβαίνει μέχρι το σημείο του parking του αθλητικού κέντρου Βάρης, όπου ο ποδηλατόδρομος διαμορφώνεται εσωτερικά της υφιστάμενης νησίδας.  Δίπλα σε αυτόν, ώστε να διαχωρίζεται και από το χώρο του parking, δημιουργείται παρτέρι πλάτους 1 μέτρου μέχρι την οδό Κατσίκα. Στο σημείο αυτό ο ποδηλατόδρομος περνάει πάλι στην απέναντι μεριά με επέκταση πεζοδρομίου και τη δημιουργία προστατευτικού παρτεριού πλάτους 1 μέτρου. Στο τελευταίο, όμως, τμήμα και, επειδή ο δρόμος στενεύει αρκετά μέχρι το ύψος της οδου Η. Βενέζη, δεν μπορεί να υπάρξει παρτέρι, ενώ στα 2 μέτρα που απομένουν από το μόλις 5 μέτρων οδόστρωμα, έχουμε τη συνύπαρξη πεζού και ποδηλάτη με βοτσαλωτό δάπεδο. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός  Η. Βενέζη (από Μουτούση έως Β. Κωσταντίνου μήκους 210 μ)

 Η οδός Η. Βενέζη είναι σήμερα ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Η παρέμβαση από το ύψος της οδού Μουτούση μέχρι την οδό Γιαννουλόπουλου αφορά αποκλειστικά τη μια πλευρά του δρόμου. Στην πλευρά αυτή δημιουργείται πεζοδρόμιο 1 μέτρου με βοτσαλωτό δάπεδο, για την κίνηση των πεζών και 2 μέτρα ποδηλατόδρομος στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο. Κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου δημιουργείται παρτέρι πλάτους 0,50 μέτρων από τη μεριά του οδοστρώματος. Όσον αφορά το τμήμα της οδού Η. Βενέζη από την οδό Γιαννουλόπουλου μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτείνεται η μονοδρόμησή της και η μετατροπής της σε ήπιας κυκλοφορίας με την κατάλληλη πλακόστρωση ώστε να συνυπάρχουν πεζοί και ποδηλάτες. Τέλος, για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τοποθετούνται σχάρες στον άξονα του δρόμου ανά 10-15 μέτρα.

 

Οδός Γιαννουλόπουλου (από Η. Βενέζη έως Νίκης μήκους 170 μ)

 Η οδός Γιαννουλόπουλου είναι σήμερα αμφίδρομη Το τμήμα από την οδό Η. Βενέζη μέχρι την οδό Νίκης αποτελεί τμήμα του δικτύου ποδηλατοδρόμου. Για το λόγο αυτό συνεχίζεται η κατασκευή αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους 2 μέτρων. Ο ποδηλατόδρομος έρχεται από την οδό Βενέζη, διασχίζει την οδό και συνεχίζει στην απέναντι πλευρά της οδού. Κατά μήκος της συγκεκριμένης οδού γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίου για την χωροθέτηση του ποδηλατοδρόμου και δημιουργείται παρτέρι 1 μέτρου ανάμεσα στον ποδηλατόδρομο και το οδόστρωμα, το οποίο μέχρι το ύψος του δημοτικού σχολείου έχει πλάτος 1 μέτρο. Στο ύψος του σχολείου ο ποδηλατόδρομος περνάει στην απέναντι πλευρά, εσωτερικά από την υφιστάμενη φύτευση, η οποία οργανώνεται σε παρτέρι πλάτους επίσης 1 μέτρου. Ο ποδηλατόδρομος εξακολουθεί να είναι αμφίδρομος και έχει πλάτος 2 μέτρα, ενώ το τμήμα που απομένει μεταξύ αυτού και του σχολείου διαμορφώνεται με βοτσαλωτό δάπεδο για την κίνηση των πεζών. Το πλάτος του οδοστρώματος στο τμήμα αυτό είναι 6 μέτρα. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Ψαρών μήκους 190μ 

 Η οδός Ψαρών είναι σήμερα δρόμος διπλής κατεύθυνσης με παρόδια στάθμευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της, με φορά από την οδό Θάσου προς την Αφροδίτης. Δίνονται 3,2 μέτρα για την κίνηση του αυτοκινήτου, ενώ για να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της ως δρόμου ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης με εξοχές των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν πλάτος 0,80 μέτρα. Ο ποδηλατόδρομος είναι ομόρροπος με την κίνηση των αυτοκινήτων και βρίσκεται αριστερά αυτής. Το πλάτος του είναι  1 μέτρο και στα σημεία που εφάπτεται με το πεζοδρόμιο αποτελεί διαπλάτυνση αυτού, ενώ στις διασταυρώσεις κατεβαίνει στο ύψος του οδοστρώματος. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Θάσου μήκους 230 μ

 Η οδός Θάσου είναι σήμερα δρόμος διπλής κατεύθυνσης με αραιή παρόδια στάθμευση από τη μια πλευρά της οδού. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της, με φορά από την οδό Ρόδων προς την Ψαρών. Δίνονται 3,5 μέτρα για την κίνηση του αυτοκινήτου και δημιουργούνται συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης με τη δημιουργία προεξοχών του πεζοδρομίου. Το πλάτος των πεζοδρομίων παραμένει 1,20 μέτρα, ενώ επισκευάζονται τα πεζοδρόμια στα αδιαμόρφωτα σημεία. Κατά μήκος του οδοστρώματος και σε τακτά διαστήματα το υλικό του οδοστρώματος (άσφαλτος) διακόπτεται από πλακόστρωση με κυβόλιθους (χαλί) και δυο σειρές από ανακλαστήρες οδοστρώματος  “μάτια γάτας” στην αρχή και στο τέλος  αυτής.  Αυτό γίνεται για τον περιορισμό της ταχύτητα των αυτοκινήτων και μετατροπή της οδού σε ήπιας κυκλοφορίας. Η κίνηση του ποδηλάτου είναι ομόρροπη με αυτή του αυτοκινήτου στα δεξιά της κίνησης αυτού. Η διαμόρφωση είναι λίγο διαφορετική στο πρώτο κομμάτι της Θάσου, όπου λόγω της ύπαρξης ανεκμετάλλευτου χώρου δίνεται η δυνατότητα για διαπλάτυνση πεζοδρομίου, δημιουργία παρτεριών και αυτόνομης λωρίδας ποδηλατοδρόμου στο ύψος του πεζοδρομίου. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Αναστασίου (από Μύρωνος έως Θάσου μήκους περιλαμβάνει και την υποδομή στο χώρο στάθμευσης 850 μ)

 Η οδός Αναστασίου είναι σήμερα αμφίδρομος με αμφίπλευρη ανά διαστήματα παρόδια στάθμευση. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος η μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας μονοδρομείται με κατεύθυνση προς Μητρώου. Προτείνεται η οριοθέτηση λωρίδας πλάτους 3,2 μέτρων που θα εξυπηρετεί την ομόρροπη κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων, και λωρίδας στάθμευσης 2 μέτρων από τη δεξιά πλευρά της οδού. Τέλος οριοθετείται λωρίδα κίνησης ποδηλάτου στα αριστερά, πλάτους 1,30 μέτρου, με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου για την contra flow κίνηση. Στις διασταυρώσεις της Αναστασίου με την Τσιτσάνη δημιουργείται υπερυψωμένος κόμβος (plateau) με κυβόλιθους. Κατά μήκος του οδοστρώματος ανά διαστήματα διακόπτεται η άσφαλτος από πλακόστρωση διαφορετικού χρώματος και τοποθετούνται ανακλαστήρες οδοστρώματος «μάτια γάτας» πριν και μετά από αυτή με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων αλλά και την αισθητική αναβάθμιση της οδού. Στο νότιο μέρος της οδού, εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει με την οδό Θάσου, κατασκευάζεται ράμπα ποδηλάτου μήκους 30 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων. Στο βόρειο τμήμα της οδού, στο εσωτερικό του κοινόχρηστου χώρου που χρησιμοποιείται για στάθμευση κατασκευάζεται λωρίδα ποδηλατόδρομου πλάτους 2 μέτρων και παρτέρι φύτευσης πλάτους 1 μέτρου. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Μύρωνος- Οδός Δεμέστιχα (από Β. Κωνσταντίνου έως Αναστασίου μήκους 260μ)

 Η οδός Μύρωνος είναι αμφίδρομος πλάτους 5,5 μέτρων, με αμφίπλευρη παρόδια στάθμευση και στενά πεζοδρόμια (1 μέτρο σε κάθε πλευρά). Προτείνεται  η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της με κατεύθυνση προς Μαρώτη, η οριοθέτηση της κίνησης των οχημάτων σε πλάτος 4 μέτρων, η δημιουργία λωρίδας κίνησης του ποδηλάτου στα δεξιά της οδού σε πλάτος 2 μέτρων με διαπλάτυνση πεζοδρομίου και η κατάργηση της στάθμευσης. Στο ύψος του Ο.Τ.182 ολοκληρώνεται η διαπλάτυνση πεζοδρομίου και στην οδό νότια αυτού (αδιαμόρφωτη σήμερα), προτείνεται η συνύπαρξη αυτοκινήτου και ποδηλάτη. Στη συνέχεια επί της οδού Δεμέστιχα κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος πλάτους 2 μέτρων στη νότια πλευρά της οδού με διαπλάτυνση πεζοδρομίου ενώ η οδός μονοδρομείται από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Μύρωνος. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Αφροδίτης (από Ποσειδώνος έως Ψαρών μήκους 290μ)

 Η οδός Αφροδίτης είναι μονόδρομος με φορά από Ρόδου προς Ψαρών. Το σημερινό πλάτος οδοστρώματος ορίζεται στα 6 μέτρα και των πεζοδρομίων στα 2 μέτρα, ενώ υπάρχει αμφίπλευρη στάθμευση. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος εξακολουθεί να είναι μονόδρομος με την ίδια κατεύθυνση, η μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας περιορίζοντας την κίνηση των οχημάτων στα 3,5 μέτρα. Η στάθμευση των οχημάτων εξυπηρετείται από λωρίδα στη μία πλευρά του δρόμου, η οποία οριοθετείται με προεξοχές των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις. Στις διασταυρώσεις της Αφροδίτης με την Άρεως και την Ψαρών δημιουργείται υπερυψωμένος κόμβος (plateau) με κυβόλιθους. Στο τμήμα της Αφροδίτης από την Ψαρών έως την Ορφέως, το πεζοδρόμιο διαπλατύνεται στα 2,7 μέτρα, δημιουργείται μονόδρομος ποδηλατόδρομος 1 μέτρου στο επίπεδο του πεζοδρομίου, που θα διαχωρίζεται από τα αυτοκίνητα με παρτέρια φύτευσης 1 μέτρου. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Ρόδου μήκους 220μ

 Η οδός Ρόδου έχει συνολικό πλάτος 5 μέτρα και σήμερα λειτουργεί ως αμφίδρομη με παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, τη μονοδρόμησή της με φορά από την Αφροδίτης προς τη Θάσου και τη μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η στάθμευση  των οχημάτων οριοθετείται ανά τμήματα της οδού ενώ η ομόρροπη με τα αυτοκίνητα κίνηση του ποδηλάτου οριοθετείται με στάμπες στο οδόστρωμα, από την απέναντι πλευρά της στάθμευσης. Παράλληλα, κατά μήκος του οδοστρώματος και σε τακτά διαστήματα τμήματα του δρόμου πλακοστρώνονται με κυβόλιθους διαφορετικού χρώματος και στο ύψος του οδοστρώματος, ώστε η χρωματική διαφοροποίηση και η διαφορετική υφή να εντείνει την προσοχή των οδηγών. Τέλος, το πλάτος των πεζοδρομίων παραμένει ως έχει (1,5 και 1 μέτρο αριστερά και δεξιά της οδού αντίστοιχα) και προβλέπεται η δημιουργία προεξοχών 1 μέτρου στις διασταυρώσεις, ώστε να οριοθετείται η στάθμευση. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

 

Οδός Άρεως μήκους 180μ

 Πρόκειται για μονόδρομο με κατεύθυνση προς την πλατεία, πλάτους 4,5 μέτρων, με αραιή παρόδια στάθμευση από τη μία πλευρά και πολύ στενά πεζοδρόμια, ένα μεγάλο τμήμα των οποίων είναι αδιαμόρφωτο. Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά τη μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, την αλλαγή της κατεύθυνσης προς την Αφροδίτης και την πλακόστρωση του δρόμου με  κυβόλιθους ώστε όλες οι κινήσεις να γίνονται στο ίδιο επίπεδο. Διατηρείται λωρίδα πλάτους 0,5 μέτρου, αμφίπλευρα του δρόμου, για την κίνηση των πεζών με βοτσαλωτό δάπεδο. Η κίνηση του ποδηλάτου οριοθετείται με στάμπες από τα αριστερά και συνυπάρχει με την κίνηση των αυτοκινήτων. Στις διασταυρώσεις, που είναι και τα πιο επικίνδυνα σημεία, λόγω των εμπλοκών των διαφόρων κινήσεων, προτείνεται η δημιουργία νησίδας πλάτους 0,3 μέτρου, ώστε να διαχωρίζονται οι ποδηλάτες από τα οχήματα, ενώ μένουν και 3,5 μέτρα  για την κίνηση των οχημάτων. Τέλος, για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τοποθετούνται σχάρες στον άξονα του δρόμου ανά 10-15 μέτρα.

 

Οδός Ορφέως μήκους 160μ

 Πρόκειται για δρόμο πλάτους 4,5 μέτρων με σχεδόν ανύπαρκτα πεζοδρόμια. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας και η μονοδρόμησή της με φορά την Απόλλωνος. Ο δρόμος πλακοστρώνεται με κυβόλιθους, διατηρώντας 4,5 μέτρα για τη συνύπαρξη οχημάτων και ποδηλατών και λωρίδα 0,5 μέτρου εκατέρωθεν της οδού για την κίνηση των πεζών με βοτσαλωτό δάπεδο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποδομή για το ποδήλατο, μόνο στάμπες στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Επίσης, στη διασταύρωση της Ορφέως με την οδό Απόλλωνος, κατασκευάζεται νησίδα με φύτευση, που θα διαχωρίζει τις κινήσεις, αφήνοντας 3,5 μέτρα για την κίνηση των οχημάτων και 1,3 μέτρα για την κίνηση των ποδηλατών. Τέλος, στον άξονα του δρόμου, τοποθετούνται σχάρες σε απόσταση 10-15 μέτρων, για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

 

Οδός Απόλλωνος (από Ποσειδώνος έως Ορφέως μήκους 170μ)

 Το τμήμα αυτό της οδού Απόλλωνος, πλάτους 5,5 μέτρων, είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την πλατεία προς την Αφροδίτης ενώ υπάρχει τμηματικά παρόδια στάθμευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η πλακόστρωση της οδού με το πλάτος κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα 3,2 μέτρα και τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται, ώστε τελικά το πλάτος τους να κυμαίνεται από 1,7 έως 2 μέτρα. Παράλληλα, οριοθετείται λωρίδα μονόδρομου ποδηλατόδρομου, πλάτους 1 μέτρου, από την πλευρά της πλατείας, που θα εξυπηρετεί την contra flow κίνηση των ποδηλατών.

 

Οδός Θέμιδος (από Ποσειδώνος έως Αίθρας μήκους 160μ)

 Το τμήμα αυτό της οδού Θέμιδος, πλάτους 5,5 μέτρων, είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την πλατεία προς την Ποσειδώνος ενώ υπάρχει τμηματικά παρόδια στάθμευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η πλακόστρωση της οδού με το πλάτος κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα 3,2 μέτρα και τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται, ώστε τελικά το πλάτος τους να κυμαίνεται από 1,7 έως 2 μέτρα. Παράλληλα, οριοθετείται μια θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ.Στο τμήμα της οδού μήκους 10 μέτρων από την διασταύρωση με την Πoσειδώνος , γίνεται διαπλάτυνση στα 5,5 μέτρα.

 

Προτεινόμενες μονοδρομήσεις και μετατροπή τμημάτων οδών σε ήπιας κυκλοφορίας

 • Οδός Αναστασίου από Θάσου έως Μητρώου με κατεύθυνση προς Μητρώου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Η. Βενέζη από Γιαννουλόπουλου έως Β. Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Β. Κωνσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
 • Οδός Μύρωνος από Δεμέστιχα έως Μαρώτη με κατεύθυνση προς Μαρώτη και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Δεμέστιχα από Μύρωνος έως Β. Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Μύρωνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Ψαρών από Θάσου έως Αφροδίτης με κατεύθυνση προς Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Ρόδου από Αφροδίτης έως Θάσου με κατεύθυνση προς Θάσου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Θάσου από Ρόδου έως Ψαρών με κατεύθυνση προς Ψαρών και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Απόλλωνος από Αφροδίτης έως Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
 • Οδός Θέμιδος από  Αίθρας έως Ποσειδώνος μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας
 • Οδός Ορφέως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση προς Απόλλωνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
 • Οδός Αφροδίτης από Ποσειδώνος έως Θησέως με κατεύθυνση προς Θησέως και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
 • Οδός Άρεως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση προς Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
 • Οδός Πριάπου από Πλούτωνος έως Δήμητρος με κατεύθυνση προς Δήμητρος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  
 • Οδός Δήμητρος από Β. Κωσταντίνου έως Αρτέμιδας με κατεύθυνση προς Β. Κωσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας  

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 605 επισκέπτες και κανένα μέλος