ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2011-2012»

 

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για εργασίες επισκευής και ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για την ανακήρυξη μειοδοτών για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2011-2012», ενδεικτικού προϋπολογισμού 236.000,00 € (συμπεραλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06,του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με α/α 32/2011 και την με αρ. πρωτ. 56046/14.9.2011 σχετική Διακήρυξη .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 11.800,00 .

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι 20/10/2011 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος