ΑΔΑ: 4ΑΜ7ΩΛΝ-4Κ7

  ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 114.703,79€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 114.703,79€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου είναι η 05-09-2011 και ώρα 13:00μ.μ. και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η 06-09-2011 ώρα 11:00π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 6η  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00πμ-11:00πμ.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της υπ αριθμ ΤΥ/13/2011μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στην υπ αριθμ ΤΥ/13/2011μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για τεσσάρων (4) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την τμηματική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ 2299020155, κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος φαξ 22990 24009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ 19003. 

Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 67 guests και κανένα μέλος