ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2011 Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 Τ.Κ.: 19015

Πληροφορίες: Σ. Λάτσας Τηλέφωνα: 22950 33456 -  Fax: 22950 31822

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

2. Της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις συναφείς διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

5. Την υπ’ αριθμ.75/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ (Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 14205 /2011)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 15/07/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 237.380,53€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Συμμετέχων που υποβάλλει τμηματική προσφορά για τα προϊόντα μόνο μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, προσκομίζει αντίστοιχη εγγύηση συμμετοχής που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του ποσού 20,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 14/07/2011.


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 236 guests και κανένα μέλος