ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας, Παλλήνη 15351

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.

Τηλ. 210 6600.716

Αρ. Πρωτ. 16454/27.12.2010

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων - μηχανημάτων - μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2011 - 31/12/2011.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμο με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα - αυτοκίνητα - μηχανήματα - μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3463/2006 και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνσιμό οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210 6600.716.

 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς

 

 

 

 

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γέρακας 29-12-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Πρωτ.: 8611

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ιθάκης 12 τ.κ. 15344, Γέρακας

Τηλ.: 210-6604655, fax: 210-6604646

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος», αρ. Προμ. 47/2010, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.000€ με το Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η του μηνός Ιανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γέρακα, οδός Ιθάκης 12, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένη προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011, ώρες 8:30 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες: κ. Βλάχου Αθηνά τηλ.: 210-6604613.

 

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 250 guests και κανένα μέλος