ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθμ. Πρωτ.: 5965
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΥΝΗΣ                         ΠΑΛΛΗΝΗ 19/5/2010
Υπηρεσία: Τεχνική
Πλ. Ελευθερίας  Παλλήνη
Πληροφ.: Π. Καλδής
Τηλ.: 210-6668612 – 6666059
fax: 6667870

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», με προϋπολογισμό 312.000,00 ΕΥΡΩ. Για σύνολο εργασιών 257.851,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 3/6/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Δ17α/01/87/ΦΝ), από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 ποσού εργασιών 186.130,15€.

3. Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω. Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.160,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξη μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο ποσό των 150.000€ και από Πόρους του Δήμου Παλλήνης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

 

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 193 επισκέπτες και κανένα μέλος