ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Βάρη, 27/4/2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4936
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών
Πληρ.: Αν. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου            επίστρωσης οδοστρωμάτων
Τηλ.: 213-2030423            Αρ. Μελ.: 7/2010

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων υλικών για επίστρωση οδοστρωμάτων του Δήμου, τα οποία εμπεριέχονται στην 07/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών επίστρωση οδοστρωμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.963,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 3463/06, του Ν. 3731/08, την 7/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 26η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)

3. Συνεταιρισμοί

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου & Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 688 επισκέπτες και κανένα μέλος