ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Βάρη, 12-4-2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ       Αρ.Πρωτ.: 4257
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ           ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου       Πολιτικής Προστασίας
Τηλ.: 2132030423       Αρ. Μελ.: 11/2010

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών οχημάτων 2,5tn, 4x2, 1100cc και άνω, τα οποία εμπεριέχονται στην 11/2010 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.994,00€ *συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%)

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.3463/06, του Ν.3731/08, την 11/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 181/2010 απόφαση Δημάρχου.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)

3. Συναιτερισμοί

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό, δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου και Ελένη Βασιλοχρήσου, τηλ.: 2132030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 guests και κανένα μέλος