ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλύβια 14/01/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθμ.Πρωτ. 631/10
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία
Τηλ.: 2299320348, fax: 2299/48653

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την Προμήθεια Καυσίμων για την Θέρμανση του Δημαρχιακού Μεγάρου και Θέρμανσης Α’ Β’ Γ’ Σχολικής Επιτροπής Έτους 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 με Φ.Π.Α. 19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2286/95, τις διατάξεις των αρ. 41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3488/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.3.93», το αριθ.ΕΜ/4009/οικ/19-10-2009 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Καλυβίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 80.000,00€ ;htoi synolik;a 4.000,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευ6τών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 Κα Βαρελή Μαρία, γραφείο προμηθειών.

Ο Δήμαρχος α/α

Κωνσταντίνος Καρακασίλης

Αντιδήμαρχος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 345 επισκέπτες και κανένα μέλος