ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθμ. Πρωτ.: 20928
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Άρτεμις 30/12/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος προκηρύσσει:

 

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, δια συμπλήρωσης τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 85.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 28/80.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρτέμιδος Λ. Καραμανλή (στάση Ο.Τ.Ε.) 19016 Άρτεμις Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 27/1/2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:00η π.μ.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.717,20€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνοι: Κ. Κακουλίδης / Ν. Πιτταράς, τηλ./fax 22940-81123).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Αν. Αλτιπαρμάκης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 344 επισκέπτες και κανένα μέλος