ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Παλλήνη 22/12/09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη
Πληροφ. Μ. Κακουλάκη, τηλ. 210 6600711, Fax 210 6667.870

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την μηχανογραφική τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου (τεχνική υποστήριξη hardware & network και τεχνική υποστήριξη λογισμικών) έτους 2010 αξίας 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος οροφ.) με ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχή προσφορών την 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 281 επισκέπτες και κανένα μέλος