ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Γέρακας 21/12/09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ             Αρ.Πρωτ.7378
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτή μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ενός (1) φορτωτή-σκαπτικού μηχανήματος jcb καθαριότητας, αρ. μισθ.21/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 259/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 68.686,80€ με το Φ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων και πληρούν τους όρους του άρθρου 2 της διακήρυξης, να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος, στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας σύμφωνα με την διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 10% επί της προσφοράς και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604.647 – 210 6604.645 (1ος όροφ.) και ώρες 9:00-14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 679 επισκέπτες και κανένα μέλος