ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλύβια  16/12/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΤΤΙΚΗΣ            Αριθ. Πρωτ. 12821/09

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, τηλέφωνα:  2299 3 20348, Fax:  2299/48653

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 225.000,00 με Φ.Π.Α.19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ.41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.13 του Ν.3438/06, τις διατάξεις του αρθ.23 παρ.4-6 του ΕΚΠΟΤΑ «Φ.Ε.Κ. Β΄185/23.3.93», το αρ. Ε.Μ./4009/οικ/19-10-2009 έγγραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών καθώς και τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα                              και ώρα  10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 225.000,00€ ήτοι συνολικά 11.250,00€. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320348 – κα Βαρελά Μαρία, γραφείο προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πέτρος Φιλίππου

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 549 επισκέπτες και κανένα μέλος