ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Παλλήνη 14/12/09

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ            Αρ. Πρ. 17568/09

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ

ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2 κατά τη δεύτερη ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

1.            Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2.            2. Το άρθρο 12 του . 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3.            3. Την αρ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα της εργάσιμες ημέρες και ώρες ή το τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα χωροταξίας, Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1.            Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύονται αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2.            Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3.            Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00.

Ο επιβλέπων             Η Διευθύντρια

Αθ. Αναγνωστόπουλος            Ελ.Ξυνομηλάκη

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 επισκέπτες και κανένα μέλος