ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/59/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       ΕΡΓΟ: Τροποποίηση και συμπλήρωση
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            μεταλλικού σκελετού
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ             κερκίδων στο Παπασιδέρειο
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ            ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.815,13€ πλέον  ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθμ. Πρωτ.: 22457/08-12-2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:

Τροποποίηση και συμπλήρωση μεταλλικού σκελετού κερκίδων στο Παπασιδέρειο

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 416 επισκέπτες και κανένα μέλος