ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α/2009»
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση Τ.Υ.&Π.            Α.Μ.: 32(Α-03)09
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73 ― Πληρφ.: Ζ. Δράμη
Τηλ.: 213-2020000 fax: 213-2020049
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Νόμου 3463/06 παρ.2 άρθρο 209 & άρθρο 273 παρ.1 και το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/08 όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το έργο:

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07

2. Τις διατάξεις της Π.Δ. 28/80

3. και το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/08.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου την εργασία: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α/2009» με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμό θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου του 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.250,00 η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν τους αναδόχους.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 213 20 2000 Υπεύθυνη κ. Ζ. Δράμη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:00) μέχρι και την 17/12/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 284 επισκέπτες και κανένα μέλος