ΕΛΛΗΝΙΚΙΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου, Τηλ. 210-6600711 Fax: 210-6667870
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων αξίας ευρώ 214.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για το έτος 2010.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν διαθέτει δικές του δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα εφοδιάζονται καύσιμα στο πρατήριο).

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 21 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 434 επισκέπτες και κανένα μέλος