ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 15351, Παλλήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600716
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσίου τακτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2010 – 31/12/2010.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:
Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε δημόσιο τακτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες εξακόσια (60.600,00€) (με Φ.Π.Α. 19%).
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα – αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.
Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της συνολικής δαπάνης.
Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.
Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 11/12/2009.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08π.μ έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-66.00.716
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 372 επισκέπτες και κανένα μέλος