ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΥ/59/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθμ. Πρωτ.: 20810/19-11-2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                ΕΡΓΟ: Τροποποίηση και συμπλήρωση
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ               μεταλλικού σκελετού κερκίδων
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    στο Παπασιδέρειο
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ: 37.815,13 € πλέον  ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ    
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας:
Τροποποίηση και συμπλήρωση μεταλλικού σκελετού
κερκίδων στο Παπασιδέρειο
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%. και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 3η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76 €  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 118 guests και κανένα μέλος