ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καλύβια: 29/10/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ: 10776/09
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΘΟΡΙΚΟΥ
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 - Telefax: 22990-48653
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Αναστ.
Τηλέφωνο: 22993-20300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
– Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα την παρ.6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).
– Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
– Την από 23/09/2008, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής (Κιτέζας 65 στρ. περίπου)»
– Την αριθ. πρωτοκ. 1611/23-2-2009 πρόσκληση για 1η ανάρτηση κτηματογράφησης.
Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Κιτέζας, ανατολικά της οδού Σοφούλη, του Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής, όπως αυτή προσφιορίζεται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.λ.π.) στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (2η ανάρτηση κτηματογράφησης).
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δυο ημερήσιες Αθηνών και να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ειδικό έντυπο για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τον Δήμο Καλυβίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 390 επισκέπτες και κανένα μέλος