ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ. &Π. ΤΜΗΜΑ: Μελετών & Έργων
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166 73
Πληροφορίες: κα. Ζ.Δράμη
Τηλέφωνα: 213-2020049, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ2, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»3, με προϋπολογισμό…1.500.000,00 € ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 115.191,00 (με δαπάνη εργασιών, χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 460.550,00 γ) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ, με προϋπολογισμό 81.524,00…4, δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με προϋπολογισμό 214.217,90…5 ε) κατηγορία…Η/Μ, με προϋπολογισμό 27.313,98…6.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας… (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα αντί του ποσού 150 ευρώ7, από 16-11-09 μέχρι την Πέμπτη 26/11/2009 και ώρες (9:00 – 13:00π.μ.).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2020056, Fax επικοινωνίας: 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωή Δράμη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-12-2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.β του Ν.3669/20088.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.9, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις τάξης 2η, 3η, 4η (εντός νομού) του Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξεις Α2, 1η, 2η, 3η, (εντός νόμου), στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ10,  β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα  παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενηο11.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.393,35 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι …6 μήνες.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 μέσω Π.Δ.Ε. για το 1.000.000,00 και από ΣΑΤΑ το ποσό των 500.000,00 ευρώ…12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί13.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή14.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

1. Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισμούς έργων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα του σχετικού παραρτήματος της οδηγίας.
2. Αναφέρεται ο τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Διακήρυξης: π.χ. Η Δ/νση …… του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, ή η ΔΤΥ της Ν.Α.…… ή η ΤΥΔΚ του Νομού …… για λογαριασμό του Δήμου…… κλπ.
3. Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.
4. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.
5. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερομένους για την ορθή κλήση των πτυχίων.
6. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.
7. Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.
8. Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/85 ή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/85 κ.ο.κ.
9. ή κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει.
10. Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές.
11. Εφόσον στη διακήρυξη ζητείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα αναφέρεται, κατά την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 3316/05, τη θέση του σχετικού κριτηρίου τεχνικής ικανότητας.
12. Αναγράφεται η πηγή της χρηματοδότησης.
13. Διαγράφεται το μη ισχύον.
14. … η αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή.

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 60 guests και κανένα μέλος