ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πλ. Ελευθερίας – 153 51 – Παλλήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίου τακτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2010 – 31/12/2010.
Ο Δήμαρχος Παλλήνη διακηρύττει ότι:
Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες εξακόσια (60.600,00 €) (με Φ.Π.Α. 19%).
Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα – αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.
Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της συνολικής δαπάνης.
Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2009 και ημέρα Παρασκευή.
Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 26/11/2009.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-6600716.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 298 επισκέπτες και κανένα μέλος