ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Θρακ/νες: 06/11/2009
Αρ. Πρωτ.: 5957
Πλ. Αριστοτέλους Τ.Κ. 136 76 Θρακομακεδόνες
Τηλ. 2103-2140300, fax:210-2433256

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά,  προϋπολογισμού 33.079,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανάδειξη εργολάβου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ».
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν. 3463/06, τον Ν>2286/95, τις υπ’ αριθμ. Π1/7145/02 και Π1/7146/02 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/01 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η του μηνός Νοεμβρίου  2009, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 9:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Θρακομακεδόνων.
3. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Θρακομακεδόνων.
4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε (ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού) 1.389,90€.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Τμήματος προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θρακομακεδόνων (υπεύθυνος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κων/νος, τηλ. 2132140323) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το κόστος παραλαβής των τευχών είναι 9,50€.
Ο Δήμαρχος
Ευθύμιος Οικονόμου

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 311 επισκέπτες και κανένα μέλος