ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Κερατέα 27.10.2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Αρ. Πρωτ.: 440
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66 τ.κ. 190 01  Κερατέα Αττικής
Τηλ.: 22990-63243, fax: 22990-63244

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων, από το ελεύθερο εμπόριο ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66, Κερατέα) την 11η Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειες του διαγωνισμού, δηλαδή την 10η Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 13:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.400,00ευρώ.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:00, (τηλ.: 22990-63243, αρμόδιος κ. Θεοφάνης Μπουκουβάλας).
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής
Σταύρος Ιατρού
Δήμαρχος Κερατέας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 527 επισκέπτες και κανένα μέλος